Eurokangas Asiakaspalvelu logo
Eurokangas Asiakaspalvelu logo

Kaikki artikkelit

TietosuojaselostePäivitetty 4 months ago

1. REKISTERINPITÄJÄ

Eurokangas Oy
Tiilentie 2
16320 Pennala
Puh. 03 879 2000
https://www.eurokangas.fi/

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA TAHO

Eurokangas Oy
Asiakaspalvelu
[email protected]
Puh. 044 759 2606

3. REKISTERIN NIMI

Eurokankaan Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Eurokankaan asiakkaan ja Eurokankaan välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Henkilötietojen käsittely voi perustua myös asiakkaan suostumukseen, laista johtuviin tehtäviin tai asiakkaan Eurokankaalle antamaan toimeksiantoon.

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Eurokankaan palveluiden tuottaminen, kehittäminen ja seuranta sekä asiakaspalvelun toteuttaminen.
Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä palveluiden personointi.
Asiakassuhdeviestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen sekä kontaktihistorian hallinta.
Asiakaspalautteen käsittely ja siihen vastaaminen.
Hyvityspyyntöjen ja korvausvaatimusten käsittely, vastaaminen ja maksaminen.
Asiakaskannan ja ostotietojen analysointi ja luokittelu, joiden tavoitteena on viestinnän kohdentaminen.
Asiakkaan ja Eurokankaan oikeuksien ja velvollisuuksien sekä turvallisuuden ja vastuullisuuden toteuttaminen.
Lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen.
Sähköisten palvelukanavien (kuten verkkopalvelut) seuranta ja tilastointi palvelujen kehittämiseksi, markkinointitarkoituksiin ja asioinnin helpottamiseksi

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan perustiedot kuten nimi, syntymävuosi, sukupuoli, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Henkilötunnus luottotietojen tarkastamista varten.
Tilinumero rahan palautuksia varten.
Käyttäjätunnus tai muu yksilöivä tunniste.
Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista, palautuksista, reklamaatioista ja takuuasioista.
Asiakaspalvelutilanteiden ja palautteiden tallenteet.
Suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.
Asiakkaan palvelun käytöstä tai antamista tiedoista pääteltyjä tietoja, esimerkiksi kiinnostuksen kohteita.
Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot.
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn tai rekisteröidyn edunvalvojan/huoltajan suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää kolmansien osapuolten rekistereistä.

7. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poikkeuksena ovat henkilötietojen käsittelijät ja hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja luovutetaan sovellettavan lain mukaisesti. Emme myy tai vuokraa henkilötietoja. Edellytämme, että tiedot suojataan riittävällä tavalla, jos niitä siirretään muihin maihin. Voimme luovuttaa tietoja, jos se on välttämätöntä lakiin perustuvien pyyntöjen vuoksi, petosten torjumiseksi, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä tai etujemme suojaamiseksi.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Eurokangas huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteritiedot on suojeltu asianmukaisin suojatoimin.Olemme toteuttaneet sekä teknisiä että organisatorisia toimenpiteitä, ja ainoastaan tarkoin rajatulla henkilöstöllä on pääsy tietoihin.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin edellä kuvatun henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja säilytämme soveltuvan lainsäädännön kuten kirjanpitolain mukaisesti. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioimme säännöllisesti. Kun tietoja ei enää tarvita edellä määritellyllä tavalla, tiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa.

9. TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, korjata ja kieltää itseään koskevat tiedot, jotka on henkilörekisteriin tallennettu, sekä oikeus saada niistä jäljennös. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelylle kuten sähköisten tarjousviestien lähettämiselle. Suostumuksen peruuttaminen voi vaikuttaa sopimussuhteen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muutoin vastustaa sitä.

Halutessaan käyttää edellä mainittuja oikeuksiaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi osoittaa yhteydenottonsa joko kirjallisena ja allekirjoitettuna alla olevaan osoitteeseen tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].

Eurokangas Oy / Asiakaspalvelu
Tiilentie 2
16320 Pennala

Pyyntöön tulee liittää etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilöllisyyden varmistamiseksi rekisterinpitäjä voi lisäksi kysyä rekisteröidyltä tarkempia tietoja esimerkiksi asiointimyymälästä tai ostetuista tuotteista.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle katsoessaan, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista

10. KÄYTÄNTÖÖN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Tätä rekisteriselostetta voidaan päivittää ristiriitojen korjaamiseksi tai uusien lakisääteisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Viimeisin päivitetty versio on aina nähtävissä tällä sivulla. Mikäli käytäntöön tehdään huomattavia muutoksia, asiasta ilmoitetaan sivustolla eurokangas.fi.

Viimeksi päivitetty 12.4.2021

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei